TARIFES

ADHESIÓ MOVIMENT Q SPORT + TEST Q

GRATUÏT
  • Registre i alta a la plataforma web del Segell de Qualitat.
  • TEST Q d’autoavaluació.
  • Certificat digital d’adhesió MOVIMENT Q SPORT.
  • Alta al directori públic d’adhesions.

DIAGNÒSTIC TEST Q

250 € + IVA
  • Sessió d’anàlisi i reflexió individualitzada dels resultats obtinguts en el Test Q i recomanacions d’un pla de millora de la qualitat.
  • Entrega d’un informe d’anàlisi dels resultats obtinguts en el Test Q.

SESSIÓ PUNTUAL CONSULTORIA

400€ + IVA

Sessió de tutorització individualitzada per assolir un resultat concret, per exemple:

  • Preparació de l’auditoria.
  • Taller de treball per concretar la garantia.
  • Taller per afegir més valor als serveis esportius.

Cada sessió de treball té un resultat concret i tangible.

MODALITAT LLIURE

200 € + IVA*

Per les empreses o professionals que ja disposen de protocols implantats de qualitat i/o d’altres certificats de qualitat (ISO, EFQM…) i que desitgen presentar-se a l’auditoria del Segell de Qualitat del Sistema Esportiu de manera lliure, és a dir, sense la contractació de cap servei de tutorització ni assessorament.
*validesa de 2 anys.

AUDITORIA EXTERNA PER A L'OBTENCIÓ DEL SEGELL DE QUALITAT

494,6€ + IVA*

1 jornada auditoria externa.
* El professional/empresa/entitat facturarà de manera directa amb
l’empresa d’auditoria designada.

*Preu condicionat per l’empresa auditora.

SERVEIS DE TUTORITZACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL SEGELL QUALITAT

Tutorització per la implementació del

Segell de Qualitat de manera individual

Tutorització per la implementació del

Segell de Qualitat modalitat grupal