SEGELL DE QUALITAT DEL SISTEMA ESPORTIU CATALÀ

El Col·legi Professional de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC) impulsa el SEGELL DE QUALITAT del sistema esportiu català. El SEGELL DE QUALITAT és una certificació amb la qual podràs acreditar la qualitat dels teus serveis aportant confiança als teus clients i a la ciutadania en general. El SEGELL DE QUALITAT pretén esdevenir la referència de qualitat que necessita el sistema esportiu català en totes les seves vessants.

Veure presentació del Segell de Qualitat

 

Auditat per:

MOVIMENT Q SPORT-MOVIMENT PER L'EXCEL.LÈNCIA

El segell de qualitat impulsa el MOVIMENT Q SPORT, el moviment pel canvi. La millora del sistema esportiu català afegint més valor a la gestió dels agents que en formen part, així com esdevenir un referent de qualitat pels ciutadans.

ADHESIÓ AL MOVIMENT Q SPORT

ADHESIÓ MOVIMENT Q

ADHESIÓ MOVIMENT Q

Adhereix-te al MOVIMENT Q SPORT per un compromís per la millora de la qualitat professional com agent, ja siguis empresa o autònom, del sector esportiu català. 

Requisits per adherir-te:

 1. Declaració responsable que inclou el compromís en la millora de la qualitat i en el compliment del marc legal exigible.
 2. Realitzar el TEST Q. Elaborant el TEST Q identificaràs les millores que et caldrà implementar internament. 

Que n’obtinc: 

 • Formaràs part del llistat d’agents esportius compromesos amb la qualitat del sistema esportiu català. 
 • Diploma digital acreditatiu. 

Recurs identificació digital “SÓC MOVIMENT Q SPORT”

GARANTIA DE SERVEIS EXCEL·LENTS

GARANTIA DE SERVEIS EXCEL·LENTS

Pas intermedi per arribar al segell de qualitat. Compromís en l’excel·lència en la prestació directa dels serveis que ofereixes. 

Requisits:

 1. Estar adherit al MOVIMENT Q SPORT.
 2. Superar el procés de certificació de qualitat del COPLEFC. 

Que s’obté:

 • Certificació COPLEFC de Garantia de Serveis Excel·lents.
 • Recursos digitals o físics necessaris per mostrar la certificació.
 • Situació òptima per accedir al segell de qualitat. 

SEGELL DE QUALITAT

SEGELL DE QUALITAT

Objectiu final de l’adhesió el MOVIMENT Q SPORT. Certificació que garanteix que tota l’organització es gestiona segons els principis de gestió de la Qualitat. 

Requisits:

 1. Estar adherit al MOVIMENT Q SPORT.
 2. Superar una auditoria de qualitat externa. 

Que s’obté:

 • Segell de Qualitat COPLEFC.
 • Tots els recursos digitals i físics necessaris per mostrar a la societat el segell.

ADHESIÓ MOVIMENT Q

ADHESIÓ MOVIMENT Q

Adhereix-te al MOVIMENT Q SPORT per un compromís per la millora de la qualitat professional com agent, ja siguis empresa o autònom, del sector esportiu català. 

Requisits per adherir-te:

 1. Declaració responsable que inclou el compromís en la millora de la qualitat i en el compliment del marc legal exigible.
 2. Realitzar el TEST Q. Elaborant el TEST Q identificaràs les millores que et caldrà implementar internament. 

Que n’obtinc: 

 • Formaràs part del llistat d’agents esportius compromesos amb la qualitat del sistema esportiu català. 
 • Diploma digital acreditatiu. 

Recurs identificació digital “SÓC MOVIMENT Q SPORT”

GARANTIA DE SERVEIS EXCEL·LENTS

GARANTIA DE SERVEIS EXCEL·LENTS

Pas intermedi per arribar al segell de qualitat. Compromís en l’excel·lència en la prestació directa dels serveis que ofereixes. 

Requisits:

 1. Estar adherit al MOVIMENT Q SPORT.
 2. Superar el procés de certificació de qualitat del COPLEFC. 

Que s’obté:

 • Certificació COPLEFC de Garantia de Serveis Excel·lents.
 • Recursos digitals o físics necessaris per mostrar la certificació.
 • Situació òptima per accedir al segell de qualitat. 

SEGELL DE QUALITAT

SEGELL DE QUALITAT

Objectiu final de l’adhesió el MOVIMENT Q SPORT. Certificació que garanteix que tota l’organització es gestiona segons els principis de gestió de la Qualitat. 

Requisits:

 1. Estar adherit al MOVIMENT Q SPORT.
 2. Superar una auditoria de qualitat externa. 

Que s’obté:

 • Segell de Qualitat COPLEFC.
 • Tots els recursos digitals i físics necessaris per mostrar a la societat el segell.

QUALITAT DEL SISTEMA ESPORTIU CATALÀ

El segell de qualitat pretén esdevenir la referència de qualitat que necessita el sistema esportiu català en totes les seves vessants. Per això, s’han dissenyat diferents segells de qualitat en funció del seu àmbit d’aplicació: instal·lacions i equipaments esportius, gestió esportiva municipal, entitats esportives i esdeveniments esportius.

SEGELL DE QUALITAT DE MUNICIPI ACTIU

El segell de qualitat de municipi actiu és la certificació que poden obtenir els ajuntaments conforme el seu sistema esportiu és de qualitat. Els ajuntaments han de liderar la promoció entre les entitats, empreses i professionals dels diferents segells de qualitat. L’exigència de la qualitat per part dels ajuntaments comportarà de manera col·lectiva, la millora de la qualitat del seu sistema esportiu esdevenint un MUNICIPI ACTIU DE QUALITAT.

QUALITAT DEL SISTEMA ESPORTIU CATALÀ

El segell de qualitat pretén esdevenir la referència de qualitat que necessita el sistema esportiu català en totes les seves vessants. Per això, s’han dissenyat diferents segells de qualitat en funció del seu àmbit d’aplicació: instal·lacions i equipaments esportius, gestió esportiva municipal, entitats esportives i esdevenimets esportius.

SEGELL DE QUALITAT DE MUNICIPI ACTIU

El segell de qualitat de municipi actiu és la certificació que poden obtenir els ajuntaments conforme el seu sistema esportiu és de qualitat. Els ajuntaments han de liderar la promoció entre les entitats, empreses i professionals dels diferents segells de qualitat. L’exigència de la qualitat per part dels ajuntaments comportarà de manera col·lectiva, la millora de la qualitat del seu sistema esportiu esdevenint un MUNICIPI ACTIU DE QUALITAT.

TIPUS DE SEGELLS DE QUALITAT

SEGELL DE QUALITAT D’INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

Segell de Qualitat que permet certificar que una instal·lació presta un servei de qualitat. 

Això és:

 • Generar valor útil en els usuaris. 
 • Garantir els resultats de millora de la salut, rendiment i habilitat motriu.
 • Disposar d’una eina de millora constant de la instal·lació. 

 

Destinat a: 

S’han elaborat els següents segells en funció de la tipologia de la instal.lació: 

 • Instal·lacions esportives amb política d’abonament, socis, prestació de serveis a persones.
 • Instal·lacions esportives  orientades a la reserva d’espai-cessió de l’ús /realització de competicions de lleure o federades.
 • Instal·lacions esportives a on l’espai esportiu és l’espai natural.
 • Instal·lacions esportives centrades a realitzar grans espectacles esportius.
 • Instal·lacions esportives orientades a realitzar entrenaments d’alt rendiment.

SEGELL DE QUALITAT DE SERVEIS PROFESSIONALS ESPORTIUS

Segell de Qualitat que permet certificat que el servei que presta un professional esportiu és excel·lent. 

Això és:

 • Disposar d’una metodologia útil per assolir els resultats en els usuaris. 
 • Disposar d’una eina que permet reforçar l’execució professional.
 • Ser un instrument que garanteix l’excel·lència. 

Destinat a: 

Empreses o professionals autònoms que disposen de serveis, programes i/o mètodes d’entrenament propis.

SEGELL DE QUALITAT DE GESTIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

Segell de Qualitat que permet certificar que una institució pública gestiona el seu servei municipal.

Això és:

 • Gestionar els serveis i centres de forma útil, transparent i accessible, vers els seus ciutadans.
 • Disposar de documents normatius actualitzats que regulen el sistema.
 • Liderar el sistema esportiu amb simbiosis amb els altres agents: privats i associatius.
 • Entenent tot l’impacte que genera l’esport en el municipi.

Destinat a: 

Institucions públiques que gestionen el seu servei municipal.

PRÒXIMAMENT

SEGELL DE QUALITAT D’ENTITATS ESPORTIVES

SEGELL DE QUALITAT D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

BENEFICIS DE L’OBTENCIÓ DEL SEGELL DE QUALITAT

El Segell de Qualitat ha de facilitar al gestor instruments que permeti augmentar l’experiència del client en la consumició del servei, això és: 

 • Dream – Visualització: davant d’una nova pràctica esportiva, esdeveniment,…abans de decidir si el consumeix, la visualitza i es visualitza, analitza si aquesta nova pràctica o esdeveniment encaixa en els seus desitjos.
 • Book: si la reserva o procés d’inscripció no és en línia, no existeix, ara ja és imprescindible.
 • Omni-experiència (prestació del servei híbrid): integrar el servei en línia i servei presencial, i sobretot monetitzar la prestació del servei en línia.
 • Share – socialització: la socialització de la pràctica no només es produeix de forma presencial sinó també de forma virtual, a més amb capacitat d’influir, de crear opinió i noves pràctiques i coneixement. 
 • Augmentar atenció personalitzada: implantar metodologies d’entrenament centrades a personalitzar, atendre necessitats específiques dels usuaris/es, independentment del tipus de servei esportiu. 
 • Serveis d’alt rendiment: els nous “sport-lovers” valoren les TIC’s, material, equipament…, usats pels esportistes d’alt rendiment. 
 • Resultats: metodologies que garanteixen resultats en la salut, rendiment o habilitats motrius.

Monitoriatge: aportació de dades per conèixer evolució del rendiment aprenentatge, així com personalitzar metodologies d’acord amb els usuaris/es i avaluar l’assoliment dels objectius.

El segell de qualitat ha d’ajudar al gestor a implantar noves estratègies de màrqueting centrades en el món digital: Inbound màrqueting, màrqueting d’afiliació, màrqueting transmèdia, màrqueting de continguts, Gamificació, i també incorporant estratègies digitals per captar nous clients i fidelitzar-ne els actuals.

Exemples de millores: passar del model presencial al model híbrid, implantar la garantia en la prestació del servei, implantar millores en la gestió del preu o implantar test d’avaluació i monitoratge.

 • Implantar processos d’inscripció i pagament en línia.
 • Implantar campanyes de màrqueting automatitzades.
 • Automatitzar la gestió de les dades.

Implantar estratègies que permetin crear noves vies d’ingrés, sobretot passives, recurrents i massives.

BENEFICIS DE L’OBTENCIÓ DEL SEGELL DE QUALITAT

El Segell de Qualitat ha de facilitar al gestor instruments que permeti augmentar l’experiència del client en la consumició del servei, això és: 

 • Dream – Visualització: davant d’una nova pràctica esportiva, esdeveniment,…abans de decidir si el consumeix, la visualitza i es visualitza, analitza si aquesta nova pràctica o esdeveniment encaixa en els seus desitjos.
 • Book: si la reserva o procés d’inscripció no és en línia, no existeix, ara ja és imprescindible.
 • Omni-experiència (prestació del servei híbrid): integrar el servei en línia i servei presencial, i sobretot monetitzar la prestació del servei en línia.
 • Share – socialització: la socialització de la pràctica no només es produeix de forma presencial sinó també de forma virtual, a més amb capacitat d’influir, de crear opinió i noves pràctiques i coneixement. 
 • Augmentar atenció personalitzada: implantar metodologies d’entrenament centrades a personalitzar, atendre necessitats específiques dels usuaris/es, independentment del tipus de servei esportiu. 
 • Serveis d’alt rendiment: els nous “sport-lovers” valoren les TIC’s, material, equipament…, usats pels esportistes d’alt rendiment. 
 • Resultats: metodologies que garanteixen resultats en la salut, rendiment o habilitats motrius.

Monitoriatge: aportació de dades per conèixer evolució del rendiment aprenentatge, així com personalitzar metodologies d’acord amb els usuaris/es i avaluar l’assoliment dels objectius.

El segell de qualitat ha d’ajudar al gestor a implantar noves estratègies de màrqueting centrades en el món digital: Inbound màrqueting, màrqueting d’afiliació, màrqueting transmèdia, màrqueting de continguts, Gamificació, i també incorporant estratègies digitals per captar nous clients i fidelitzar-ne els actuals.

Exemples de millores: passar del model presencial al model híbrid, implantar la garantia en la prestació del servei, implantar millores en la gestió del preu o implantar test d’avaluació i monitoratge.

 • Implantar processos d’inscripció i pagament en línia.
 • Implantar campanyes de màrqueting automatitzades.
 • Automatitzar la gestió de les dades.

Implantar estratègies que permetin crear noves vies d’ingrés, sobretot passives, recurrents i massives.

MISSIÓ

La missió del segell és augmentar el valor percebut per part dels ciutadans amb els agents que actuen al sistema esportiu. Donar una garantia que el servei que es presta és de qualitat. Així com serveixi d’instrument per a prestigiar i millorar la gestió dels agents del sistema esportiu.

VISIÓ

Ser el segell oficial i de referència del sistema esportiu, utilitzat per gestors i demandat pels diferents ciutadans.

OBJECTIUS

 • Generar un model de gestió dels agents del sistema esportiu basat en els principis de gestió de la qualitat. 
 • Establir un patró per garantir la qualitat en la prestació dels serveis esportius. 
 • Implantar eines i plataformes tecnològiques d’interacció entre els agents esportius i els “sport-lovers”.
 • Crear, compartir i difondre el coneixement esportiu que es disposa.
 • Aportar un instrument que permeti als ciutadans avaluar la qualitat dels serveis esportius.