DIRECTORI DISTINTIU Q SPORT

El Distintiu QSport està pensat per reconèixer les empreses i entitats esportives – públiques o privades, amb o sense ànim de lucre – que fan bé les coses, que s’esforcen dia rere dia dedicant recursos humans i econòmics al compliment de l’actual marc normatiu, o que ofereixen la millor garantia en els serveis esportius que presenten a la ciutadania.